Har du blivit utsatts för särbehandling?

Exempel: Du är på jobbet och en kollega vägrar skaka hand med dig för att du är en kvinna, man, jude eller av någon annan anledning som riktad just mot dig. Då har du blivit utsatt för ett hatbrott mot din person och bör anmäla detta till polisen.         Vad ska jag göra?
  1. Fråga personer i din omgivning som har bevittnat händelsen om de vill vittna och berätta vad de sett.
  2. Ring polisen på 114 14 eller gå till närmaste polisstation.
  3. Säg tydligt: ”Jag har blivit utsatt för hatbrott för att…”
  4. Berätta hur förövaren ser ut och att det finns vittnen som polisen kan kontakta.
I exemplet ovan skulle du kunna säga så här till polisen: ”Hej, jag blev precis utsatt för ett hatbrott och särbehandling där en man/kvinna, som hade på sig svarta kläder, hälsade på alla i rummet men när hen kom till mig drog handen och vägrade hälsa på mig. Jag kände mig kränkt och diskriminerad och det finns vittnen som var med och som kan tänka sig vittna om vad de såg.”  

Varför ska jag anmäla?

Det finns många skäl till att anmäla hatbrott och diskriminering du utsätts för som sekulär människa. Till exempel kan det leda till att förövaren får ett strängare straff om en kränkande behandling anmäls som ett hatbrott mot dig för att du sekulär än om den anmäls som en vanlig kränkning. Det kan också kännas stärkande för dig som en sekulär person att få svart på vitt att någon behandlat dig illa på grund av din tro på allas jämlikhet och att ingen har rätt att särbehandla dig bara för det.   En mycket viktig effekt av att fler anmäler det de utsätts för särbehandling på grund av sin tro på att alla bör behandlas lika i ett sekulärt och demokratiskt samhälle är att samhället får en bättre bild av hur den utsatthet som människor utsätts för se ut. Det kan leda till att den statistik som i dag saknas helt om sekulärfobiska hatbrott kan upprättas och till positiva förändringar på sikt så att ingen ska behöva bli utsatt för särbehandling eller ska hävda sin rätt att särbehandla andra.  

Att tänka på

Dokumentera allt! Försök att få så mycket bevis på brottet som möjligt. Filma eller spela in och ta kort på gärningspersonen. Lägg på minnet hur förövaren såg ut och vad hade han/hon  på sig. Det gör det lättare för polisen att hitta förövaren och åtala den. Ta skärmdumpar om någon skriver något rasistiskt, hatiskt eller sekulärfobiskt på nätet. Om det övervakningskameror be polisen att ta del av den filmade materialen där du blir utsatt för hatbrott.  

När du bli diskriminerad?

Exempel: Du får en ny chef. Den nya chefen tittar inte dig i ögonen när hen tilltalar dig för att hen har kulturella eller religiösa fördomar mot människor av det andra könet och du är av motsatt kön. Då har du blivit utsatts för diskriminering och kan anmäla detta till Diskrimineringsombudsmannen, din fackliga representant eller till en antidiskrimineringsbyrå.  

1. Arbetsgivaren.

Om det var din chef som utsatte dig för hatbrott eller diskriminering gå direkt till hans/hennes högre chef och berätta vad det var som hände. Skicka mail, foton och allt bevis du har för att styrka brottet. Kräv svar och påpeka att du tänker gå vidare med ärendet till DO, facket och antidiskrimineringsbyrån.

 2. Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen, DO, är en statlig myndighet som arbetar med att främja lika rättigheter och möjligheter samt motverka diskriminering. DO arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. DO får in många anmälningar varje år, och driver en mindre andel av dem till domstol. Den som döms för att ha diskriminerat någon kan bli skyldig att betala diskrimineringsersättning. En anmälan kan även leda till något som kallas tillsyn. Det betyder att DO gör en granskning av verksamheten, något som kan leda till förändringar i positiv riktning för dig och hela samhället.  

3.  Fackförbundet

Finns det en fackklubb där du jobbar? Tänk i så fall på att facket har företrädesrätt på de flesta arbetsplatser. Det innebär att klubbens representanter har rätt att företräda sina medlemmar i diskrimineringsärenden. Ta kontakt med dem, berätta vad du utsatts för och be dem agera omgående.  

4. Antidiskrimineringsbyrå

I många svenska kommuner finns så kallade antidiskrimineringsbyråer. Dit kan du vända dig för att få hjälp med att agera i ditt ärende. Här hittar du kontaktuppgifter till byråerna: http://www.diskriminering.se/lankar/antidiskrimineringsbyraer-i-sverige/.  

Stå på dig, det finns hjälp att få

Det behöver inte vara den som blir diskriminerad som anmäler. Misstänker du diskriminering mot någon annan kan du också anmäla. Det är viktigt att du sparar all information du har om händelsen. Det kan handla om inspelningar, mejl och sms. Allt som kan styrka att diskriminering har ägt rum bör dokumenteras. Detta kan sedan användas som bevis för att motverka diskriminering och hatbrott i samhället. Om du väntar för länge kan det ibland vara för sent att ta ärendet till domstol. Därför är det viktigt att du anmäler så fort som möjligt.
Facebook Comments