Featured Post

Öppet brev till Studiefrämjandet

Vi är en politiskt och religiöst oberoende organisation som grundades 2017 för att värna den sekulära staten samt verka för demokrati, jämlikhet och yttrandefrihet. Sedan starten har människor från hela landet och med olika politisk hemvist gått med i Centrum för Sekulär Bildning. Eftersom studiefrämjandet 2016 uttryckte sin ambition att “nå ut till och bjuda in nya deltagargrupper” hoppades vi på CSB på ett givande samarbete med er.

Vi startade en seminarieserie där vi bjöd in föreläsare, författare och forskare för ett öppet och demokratiskt samtal om våra kärnfrågor. Trots att våra föreläsare inte var på något sätt kontroversiella hade ni åsikter på innehållet i våra program. Ni ville dessutom diktera dagordningen genom att styra vilka föreläsare som ni ansåg passa. För en drygt vecka sedan valde ni att avsluta samarbetet med oss på CSB för att vi bjöd in Magnus Norell och Sameh Egyptson till samtal om terrorism och politisk islam. Båda är välkända och respekterade talare i den akademiska sfären.

Vi trodde inte i vår vildaste fantasi att CSB skulle bli deplatformerat av ett skattefinansierat studieförbund. Ett studieförbund som på sin hemsida paradoxalt nog skriver följande: ”Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta främlingskap och rasism“. Dessutom ett av era strategiska mål är “mångfald och pluralism där olikheter kan samspela på en grund av gemensamma rättigheter och skyldigheter.” Utifrån dessa texter ni skyltar med trodde vi att vi har gemensamma mål: att värna yttrandefrihet samt rätten till kunskap och bildning. Ändå motsätter ni er just en fri och öppen debatt om ett känsligt och alltjämt viktigare ämne av vår tid nämligen religiös extremism och terrorism.

Dessutom, att skälet för denna deplatformering skulle vara att vi bjudit in gäster vars tankar skulle kunna uppfattas som provokativa är ett riktigt dåligt skäl.  Studiefrämjandet genomförde år 2016 nästan 50 000 kulturprogram och år 2017 genomfördes 36 800 studiecirklar i ett stort antal ämnen. Man kan verkligen undra: Under alla dessa åttiosextusenåttahundra evenemang sades det inget som kunde uppfattas som provokativt? Inget som kunde uppfattas som kritik av någon kultur eller religion?  Inget som gjorde att någon kunde känna sig kränkt? Ingen konst som väckte reaktioner?

Ni har sagt vad ni tycker om oss låt oss nu tala om vad vi tycker om er. 

Ni har genom ert beslut att peta ut CSB från er verksamhet med all önskvärd tydlighet visat att er uppfattning om mångfald inte på något sätt handlar om en mångfald av idéer, utan bygger på en tunn fernissa av plattityder som snabbt flagnar av så fort något obekvämt yttras. 

Vi hade hoppats att er människosyn stödde sig på mer än hudfärg, etnicitet och religion. Den mångfald ni presenterar är likformig utan doft eller smak. Som en specialkost där alla allergener plockats bort. Den pluralism ni förespråkar är förödande enfaldig och bygger på åsikter som inte får ifrågasättas.

Ni utmålar oss som främlingsfientliga för att vi bjudit in experter som studerat politisk islam och terrorism. Vi förstår att ni är rädda. Ni känner rädsla att själva bli utsatta för hot och påtryckningar från människor och organisationer med makt och skev syn på demokrati. Ni kanske känner rädsla för att bli stämplade som främlingsfientliga. Därför var det lättare för er att säga upp samarbetet med CSB än att stå upp för yttrandefriheten och mot de som vill tysta debatten. Tysta oss. Ni har kort och gott vikit ned er för självcensur och/eller krafter som vill stoppa det fria ordet.

Vi lever i en tid av ökad polarisering och en urholkning av demokratin. Vi tror att det enda som kan vända denna trend är öppna samtal, fri debatt och människor som börjar prata med varandra. När yttrandefriheten sätts på prov måste vi alla stå upp och ännu tydligare visa de som vill tysta oss att vi är här för att stanna, och att vi inte tänker låta oss tystas. 

Vi på CSB står upp för det förutsättningslösa samtalet, för yttrandefriheten, för människors rätt att säga saker som alla inte tycker om och även för rätten att känna sig kränkt. För det enda samhället som är värt att kämpa för, är det samhälle där alla riskerar att få höra saker de inte håller med om.  

Även om ni i studiefrämjandet beslutat att tysta oss tänker vi fortsätta vår kamp för att Sverige skall vara ett land där yttrandefrihet och demokrati står högst upp på dagordningen. Vi är till skillnad från er inte rädda för att höra saker vi inte håller med om. Vi fortsätter utan er. Er uppfattning om mångfald, yttrandefrihet och demokrati är ändå inget som CSB ställer upp på.

Styrelsen

Facebook Comments