Om CSB

Organisationen CSB bildas med anledning av ett ökat intresse för att slå vakt om ett sekulärt samhälle. Vi i CSB ser en anledning att inte ta vårt demokratiska, sekulära samhällssystem för givet i en snabbt föränderlig värld. CSB är en religiöst och politiskt obunden organisation och har bildats för att stärka iden om en sekulär stat, verka för sekulär bildning samt föra dialog om sekulära frågor.

 

Stadgar & Medlemskap

Du är välkommen att läsa våra Stadgar först om du vill ansökan om medlemskap hos oss.

Samarbete

Representerar du en organisation eller ett företag och vill samarbeta med CSB är du välkommen att kontakta oss.

 

 

 

Facebook Comments