Extra årsmöte

Styrelsen kallar till ett extra årsmöte.

Tid: 2018-11-24 16:00
Plats: Brygghuset, Studiefrämjdet, Norrtullsgatan 12 N

Syftet med det extra årsmötet är att godkänna andra läsningen av stadgeändringen från ordinarie årsmöte i maj samt fastställande av verksamhetsplan.

Du kan anmäla dig till årsmötet här på facebook event.

Dagordning

  1. Mötets öppnande.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  5. Fastställande av dagordning.
  6. Fastställande av röstlängd för mötet.
  7. Fastställande av verksamhetsplan.
  8. Fastställande av stadgeändringar som är förslagna från styrelsen.
  9. Övriga frågor.
  10. Mötets avslutande.

 

Varmt välkomna till extra stämman

Styrelsen för Centrum för Sekulär Bildning

Facebook Comments