Centrum för Sekulär Bildning finns inte längre

Hej alla mina vänner och eldsjälar,
Förbundet Centrum för Sekulär Bildning har upplösts efter tre års kamp för en bättre värld fritt från rasism, fascism, islamism och hat. Anledning var bristande resurser och intresse från flera samarbetspartner vi försökte under lång tid samverka med. Ni minns kanske hur det gick till med Studiefrämjande bland andra, det är bara ett exempel och jag ska inte dra hela historien eller listan här och nu.

Jag försökte verkligen så gott jag kunde men orken tog slut att fortsätta arbeta organisatoriskt motvind på det här sättet. Jag och styrelsen fattade därför ett gemensamt beslut att upplösa förbundet. Alla tillgångar som vi fick från våra generösa medlemmar går oavkortad till VoF- Vetenskap och Folkbildning. En mycket viktig organisation som arbetar för folkbildning och bekämpar vidskepelse. Vi är säkra på att de kommer att förvalta pengarna på rätt sätt.

Jag tackar hjärtligt er alla som har varit med under resans gång och stöttat mitt arbete och Centrum för Sekulär Bildning. Jag vill tacka er som skickade generösa donationer, stöttat våra projekt med ord och handling samt spridit ljus över mänskligheten. Jag vill rikta ett extra tack till styrelsemedlemmarna som ägnat sig värdefull tid för att lyfta fram våra hjärtfrågor.

Min kamp för ett samhälle fritt från hat, rasism och islamism kommer att fortsätta och jag vet att ni alla kommer att fortsätta kampen på era sätt. Vi hörs och ses framöver med nya projekt. Önskar er alla en riktig glad sommar.

Hälsningar,
Bassam Al-Baghdady

Facebook Comments