Är vi grupper eller individer?

I dagarna diskuteras flitigt om staten ska främja vissa grupper i samhället på bekostnad av andra? Bryter det mot grundlagen om allas jämlikhet inför lagen eller inte?

Men först måste vi veta, Vad är en grupp och kan en grupp ha särskilda rättigheter?
Kan gruppens rättigheter någonsin stå över individens rättigheter?
Skall staten främja vissa grupper över andra?
Finns det risker med att dela in människor i olika grupper?

Sekulärfika är till för dig som vill prata sekularism, utveckla arbetet för ett öppet, demokratiskt och sekulärt samhälle för att öka toleransen och förståelsen mellan alla i samhället som lever i fred sida vid sida i respekt och harmoni trots alla olikheter.

 

Vi kommer träffas på Kulturhuset våning två klockan 16:00 till 18:00 för att diskutera frågan. Du är välkommen att besöka vår sekulärfika varje lördag i Stockholm.

Facebook Comments